JUDr. Ivo Jahelka, advokát

Sládkova 351/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

telefon, fax:   384 361 310

Od 1.9.2010  spolupracuje s: Advokátní kancelář JUDr. Marie Cilínková, Praha

Adresa:

 Bolzanova 1, Praha 1

Telefon

 224 221 476

E-mail:

jahelka@wo.cz

Číslo osvědčení:

Česká advokátní komora 0214

Právní zaměření

právo občanské, rodinné, trestní, obchodní

Jednací jazyk:

s tlumočníkem jakýkoliv, jinak český a vždy slušný!