Narodil jsem se 18.7.1954 v Dačicích a od roku 1978 žiji v Jindřichově Hradci. Vystudoval jsem právnickou fakultu UK         v Praze  a získal i titul JUDr. Protože jsem vždy měl sklony k psaní písniček, vysloužil jsem si také další neformální titul "zpívající právník".  Začal jsem se totiž věnovat zhudebňování  soudních případů a příběhů ze života a jejich prozpěvování při různých příležitostech, přičemž stranou nezůstaly ani všeliké zajímavé zápisy obsažené v soudních spisech, policejních protokolech i jiných úředních dokumentech. Poprvé tyto mé výtvory slýchalo publikum v klubu Rubín na Malostranském náměstí v Praze  v pořadech známého recitátora a moderátora Mirka Kováříka "Zelené peří", odtud byl už jenom krok na Porty   a dále do divadel a všemožných kulturních stánků.

         Protože lidský život nabízí neustále nepřeberné množství zajímavých situací, pokračuji v této činnosti i v současné době. Přitom jsem se  v roce 1978 dal na dráhu advokáta a tento stav nadále trvá. Vycházím z toho, že humor a smích jsou kořením života, že každý se rád zasměje neštěstí druhých, a že - jak pravil jeden recidivista – ŽIVOT JE  NEPŘETRŽITÁ  ŘADA  PRŮSERŮ  NEPRAVIDELNĚ  PO  SOBĚ  JDOUCÍCH.